Polityka prywatności i plików cookies – Motherlylove Polska

Obowiązuje od dnia: 17.05.2020

Część I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)


2. Administratorem strony internetowej motherlylove.pl oraz Twoich danych osobowych jest Tomasz Pytlik prowadzący działalność gospodarczą nierejestrowaną Motherlylove Polska. Adres: ul. Dąbrówki 15A/21, 44-210 Rybnik, e-mail: motherlylove.poland@gmail.com, tel. 698 430 053.

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z niniejszą polityką można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres motherlylove.poland@gmail.com

Część II. Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

 1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie:

Gromadzimy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie gdy:

  • zakładasz konto użytkownika

  • składasz zamówienie w sklepie

  • zapisujesz się do Newslettera

  • kontaktujesz się z Nami za pośrednictwem formularza

  • składasz reklamację lub odstępujesz od umowy

  • zostawiasz komentarz na stronie

  • wypełniasz ankietę na stronie.

W zależności od wybranej przez Ciebie funkcjonalności serwisu możemy gromadzić Twoje następujące dane: Imię, Nazwisko, adres do wysyłki, adres email, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i Woocommerce.

2. Dane, jakie nam przekazujesz korzystając ze strony motherlylove.pl:

  • Wykorzystujemy pliki cookies związane ze stroną motherlylove.pl niezbędne do prawidłowego działania strony.
  • Wykorzystujemy narzędzia firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies, zbierają informacje na temat twojej aktywności na stronie: wyświetlonych przez Ciebie stron, czasu jaki spędziłaś/eś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies możesz zadecydować, czy w ramach tej usługi możemy korzystać z funkcji marketingowych.
  • Korzystamy z sieci reklamowej Google AdSense, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących tej usługi. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies możesz zdecydować, czy będziemy mogli wykorzystać te dane do personalizowanych reklam Google AdSense.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC związanych z tą usługą. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies możesz zdecydować, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.
  • W ramach serwisu masz możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram.

Część III. Komu powierzamy Twoje dane?

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Bussines Equip z siedzibą w Norwich w Wielkiej Brytanii – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze w związku z realizacją hostingu,

  • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – w zakresie niezbędnym do realizacji usług kurierskich, jeśli wybierzesz taką metodę dostawy,

  • InPost S.A. z siedzibą w Krakowie – w zakresie niezbędnym do realizacji usług kurierskich, jeśli wybierzesz taką metodę dostawy,

  • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w zakresie niezbędnym do realizacji usług kurierskich, jeśli wybierzesz taką metodę dostawy,

  • Dotpay Sp. z o.o. – w zakresie niezbędnym do realizacji płatności on-line, jeśli wybierzesz taką formę płatności.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Część IV. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LCC z siedzibą w Mountain View USA, w związku z wykorzystywaniem następujących narzędzi i usług:

  • Gmail – w zakresie przechowywania i obsługi korespondencji mailowej związanej z realizacją zamówienia,
  • Dysk Google Drive oraz związane z nim usługi, takie jak Arkusze i Dokumenty, – w zakresie przygotowania rachunku lub faktury oraz przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z zamówieniem,

Szczegółowe informacje na temat polityki bezpieczeństwa google możesz przeczytać na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Część V. Pliki Cookies

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wykorzystywane przez większość współczesnych stron internetowych, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej. Przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), ale mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Oprócz własnych plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania strony, wykorzystujemy również cookies firm trzecich, które mogą być przez nas używane do następujących czynności: prowadzenia analiz i statystyk zachowania na stronie oraz danych na temat technologii wykorzystywanej przez Ciebie do korzystania ze strony, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia działań w serwisach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram. Dodatkowe informacje na temat podmiotów, których cookies wykorzystujemy znajdziesz w części II tej polityki – punkt 2.

Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie pojawia się informacja na temat stosowania przez nas plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie plików. Możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Sposób wycofania zgody:

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować instrukcje dostawcy danej przeglądarki internetowej. Dla Twojej wygody poniżej zamieściliśmy skróty do odpowiednich instrukcji dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:

Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Część VI. Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Część VII. Okres przechowywania danych

  • Twoje dane wprowadzone w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress + Woocommerce i przechowywane na serwerze.
  • Zamówienia są również zapisywane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
  • Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  • Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  • Dane związane z procedurą reklamacyjną lub odstąpieniem od umowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
  • Treść korespondencji z Tobą może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Część VIII. Twoje prawa

W związku z rozporządzeniem RODO, przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych,
  • prawo do sprostowania oraz usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta możesz skorzystać w dowolnej chwili, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz, w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz wiadomość na motherlylove.poland@gmail.com.

Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).